14 czerwca kolejny raz zdobyliśmy Górę św. Anny!

To już chyba 25 pielgrzymka od czasów ks. Lucjana jej założyciela. W ciągu tych lat wiele się zmieniło w naszym środowisku, powstało Publiczne Gimnazjum, które przejęło organizację tego wydarzenia. A w tym roku ostatnia podróż z PG 1 w Głogówku. Hasło tegorocznej pielgrzymki to "Młodzież nie zwleka, bo Babcia czeka". Tak też było, nasza młodzież z wychowawcami już o szóstej rano, była gotowa do wymarszu. Po krótkiej modlitwie i błogosławieństwie ks. Proboszcza wyruszyliśmy do kochanej Babci. Byli z nami ks. Krzysztof Gbur i ks. Damian Kokurowski, który organizował i prowadził pielgrzymkę w latach 2013-2016. Na Górę św. Anny, gdzie przyjął nas o. Gwardian,  zanieśliśmy nasze podziękowania za miniony rok szkolny, prosząc również o dobre wakacje. x. Tadeusz

Msza Prymicyjna ks. Radosława Radziwonia

Dzień 9 czerwca już na stałe wpisał się w historię naszej parafii. Nowo wyświęcony kapłan ks. Radosław Radziwon, w swojej rodzinnej parafii przeżywał doniosłą, uroczystą i wyniosłą chwilę - prymicje. Tego dnia po raz pierwszy w obecności rodziców, rodzeństwa, rodziny, przyjaciół, znajomych i miejscowych parafian odprawił samodzielnie Eucharystię - Mszę św. prymicyjną. Eucharystię poprzedziło poświęceniem Krzyża przy kościele św. Mikołaja oraz procesja z jego rodzinnego domu na ulicy Piastowskiej, gdzie rodzice udzielili mu błogosławieństwa na kapłańską drogę. Po zakończeniu Mszy Św. Ks. Prymicjant udzielił szczególnego błogosławieństwa rodzinie, księżom oraz braciom i siostrom zakonnym. Zebranym wiernym papieskiego błogosławieństwa ks. Radosław udzielił po uroczystych nieszporach. Na obrazku prymicyjnym Ks. Neoprezbiter wypisał zawołanie z Księgi Psalmów: „Pan jest moim pasterzem."

Zobacz zdjęcia z procesji z domu neoprezbitera i poświęcenia krzyża przy kościele św Mikołaja

Zobacz zdjęcia z Mszy Prymicyjnej ks. Radosława

 

 

Święcenia kapłańskie

W sobotę, 8 czerwca 2019 roku, w wigilię Zesłania Ducha Świętego, 10 diakonów otrzymało z rąk bp Andrzeja Czaji święcenia kapłańskie. Wśród nich jest nasz parafianin ks. neoprezbiter Radosław Radziwonia. Uroczystość odbyła się w kościele seminaryjnym w Opolu w obecności, licznie zgromadzonych kapłanów, rodzin i przyjaciół. Najpierw kandydaci zostali wybrani przez biskupa do stanu prezbiteratu, następnie wierni wzywali wstawiennictwa Wszystkich Świętych. Podczas litanii wybrani przyjęli postawę leżenia krzyżem - akt najpełniejszego oddania Chrystusowi. Wymownym momentem było nałożenie przez biskupa rąk na kandydatów, któremu towarzyszyło milczenie - znak, że to sam Chrystus ustanawia nowych kapłanów. Dopełnieniem święceń była modlitwa konsekracji. Fakt wyświęcenie 10 nowych kapłanów oznajmiły bijące w całej diecezji opolskiej dzwony. ks. Radosław został skierowany do parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku, gdzie będzie pełnił funkcję wikariusza.

Zobacz zdjecia z święceń kapałńskie 2019

Zobacz zdjęcia z powitania ks. prymicjanta

Prezbiterat ks. Radosława Radziwonia

Nasz Parafianin sakrament prezbiteratu przyjmuje w kościele seminaryjnym w Opolu w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego 8 czerwca 2019 roku o godz. 10.00.
Nowego kapłana powitamy na placu farnym w Głogówku po godzinie 14.00.

Procesja na pierwszą mszę z domu rodzinnego przy ul. Piastowskiej w niedzielę 9 czerwca 2019 roku o godz. 11.00
Uroczysta msza prymicyjna w kościele św. Bartłomieja Ap. w Głogówku o godz. 11.30.
Nieszpory z błogosławieństwem prymicyjnym o godz. 17.00

Pierwsza Komunia święta

Trzydzieścioro dzieci przystąpiło pierwszy raz do Komunii świętej. Chociaż od kilku lat uczestniczą w Eucharystii, to ten dzień jest przełomowy, gdyż jest pierwszym pełnym udziałem. Ewangelia komunijnej niedzieli (V Wielkanocnej) wyznacza ważne zadanie: „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem”. Świadomi jesteśmy, że to Bóg nas wspomaga w tych zadaniach i dążeniach.

Misje Parafialne

Procesją na Glinianą Górkę zakończyły się Misje Parafialne pt. „Zacznij od nowa” głoszone przez franciszkanów z Wrocławia o. Jozuego Szymańskiego i o. Augustyna Feliszka. Misje trwały cały tydzień (5-12 maja2019) i obywały się w kościele parafialnym (8.00 i 18.30) oraz klasztornym (9.00 i 17.30). Przez trzy dni w godzinach przedpołudniowych były nauki dla dzieci i młodzieży szkolnej. Wieczorem ojcowie prowadzili o godz. 20.00 apele maryjne. Materiał wideo z misji dostępny jest na kanale https://www.youtube.com/user/ParochieGlogoviensis

 

Św. Jan Nepomucen

26 kwietnia mieszkancy Winiar zebrali się przy kaplicy św. Jana Nepomucena w celu poświęcenia odrestaurowanej figury tegoż wielkiego patrona. Wierni odśpiewali pieśni wielkanocne, wysłuchali historii życia świętego i spotkali się na wspólnym poczęstunku.

Bierzmowanie

W poniedziałek 30 kwietna J. E. ks. bp Andrzej Czaja udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii Biedrzychowice, Głogówek, Kierpień, Kórnica, Mochów i Rozkochów. W sumie otrzymało go osiemdziesiąt osób. Ks. Biskup skierował do nich bardzo ważne słowa, w mocy Ducha zachęcał do bycia mężnymi wyznawcami wiary, we współczesnej Europie, gdzie widoczny jest spadek wiary. "Bądzcie świadkami, by kamienie nie musiały wołać" - mówił pasterz naszej diecezji. Młodzież w procesji z darami ofiarowała stułę, która zostanie przekazana misjonarzom naszej diecezji. Życzymy, by moc sakramentu pomnażała dary i prowadziła ku świętości.

Zobacz zdjęcia z Bierzmowania

Festiwalu Silesia Cantat

Po raz drugi nasza głogówecka schola Światło dla Młodych pod dyrekcją Julianny Petzuch uczestniczyła w festiwalu Silesia Cantat, konkursie o nagrodę Głubczyckiego Anioła. Rywalizacja między chórami była niesamowita, ponieważ poziom muzyczny jaki został zaprezentowany był bardzo wysoki i wyrównany. Część chórów wybrała do swojej prezentacji utwór Stanisława Moniuszki, gdyż obchodzony jest rok tego kompozytora.

Czytaj więcejFestiwalu Silesia Cantat

Złóż ofiarę i wspieraj Parafię

Dotacja na rzecz
Proszę wybrać kwotę dotacji

Regulamin

Regulamin
9-2