Procesja z relikwiami św. Kandydy

Podczas Mszy świętej o godz. 10.00 udaliśmy się na procesję z relikwiami św. Kandydy wokoło kościoła parafialnego. Procesja nawiązuje do roku 1641, kiedy papież Urban VIII ofiarował hrabiemu głogóweckiemu Jerzemu III von Oppersdorffowi relikwie świętej -  od tej pory stała się ona patronką miasta.

Zobacz zdjęcia z Procesji z relikwiami św. Kandydy

Pierwsza Komunia święta

Trzydzieścioro dzieci przystąpiło pierwszy raz do Komunii świętej. Chociaż od kilku lat uczestniczą w Eucharystii, to ten dzień jest przełomowy, gdyż jest pierwszym pełnym udziałem. Ewangelia komunijnej niedzieli (V Wielkanocnej) wyznacza ważne zadanie: „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem”. Świadomi jesteśmy, że to Bóg nas wspomaga w tych zadaniach i dążeniach.

Misje Parafialne

Procesją na Glinianą Górkę zakończyły się Misje Parafialne pt. „Zacznij od nowa” głoszone przez franciszkanów z Wrocławia o. Jozuego Szymańskiego i o. Augustyna Feliszka. Misje trwały cały tydzień (5-12 maja2019) i obywały się w kościele parafialnym (8.00 i 18.30) oraz klasztornym (9.00 i 17.30). Przez trzy dni w godzinach przedpołudniowych były nauki dla dzieci i młodzieży szkolnej. Wieczorem ojcowie prowadzili o godz. 20.00 apele maryjne. Materiał wideo z misji dostępny jest na kanale https://www.youtube.com/user/ParochieGlogoviensis

 

Św. Jan Nepomucen

26 kwietnia mieszkancy Winiar zebrali się przy kaplicy św. Jana Nepomucena w celu poświęcenia odrestaurowanej figury tegoż wielkiego patrona. Wierni odśpiewali pieśni wielkanocne, wysłuchali historii życia świętego i spotkali się na wspólnym poczęstunku.

Bierzmowanie

W poniedziałek 30 kwietna J. E. ks. bp Andrzej Czaja udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii Biedrzychowice, Głogówek, Kierpień, Kórnica, Mochów i Rozkochów. W sumie otrzymało go osiemdziesiąt osób. Ks. Biskup skierował do nich bardzo ważne słowa, w mocy Ducha zachęcał do bycia mężnymi wyznawcami wiary, we współczesnej Europie, gdzie widoczny jest spadek wiary. "Bądzcie świadkami, by kamienie nie musiały wołać" - mówił pasterz naszej diecezji. Młodzież w procesji z darami ofiarowała stułę, która zostanie przekazana misjonarzom naszej diecezji. Życzymy, by moc sakramentu pomnażała dary i prowadziła ku świętości.

Zobacz zdjęcia z Bierzmowania

Festiwalu Silesia Cantat

Po raz drugi nasza głogówecka schola Światło dla Młodych pod dyrekcją Julianny Petzuch uczestniczyła w festiwalu Silesia Cantat, konkursie o nagrodę Głubczyckiego Anioła. Rywalizacja między chórami była niesamowita, ponieważ poziom muzyczny jaki został zaprezentowany był bardzo wysoki i wyrównany. Część chórów wybrała do swojej prezentacji utwór Stanisława Moniuszki, gdyż obchodzony jest rok tego kompozytora.

Czytaj więcejFestiwalu Silesia Cantat

Rezurekcja

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Z tym hasłem na ustach wyruszyliśmy na procesji rezurekcyjnej dookoła kościoła, aby oznajmić światu, że Jezus żyje! Palący się Paschał, Krzyż przepasany stułą, figura Zmartwychwstałego i pusty grób kierują nasze oczy ku Zwycięzcy śmierci!

Zobacz zdjęcia z Rezurekcji

Liturgia Wigilii Paschalnej

O ile w Wielką Sobotę nie odprawia się Eucharystii (święcimy tylko pokarmy i adorujemy Najświętszy Sakrament w Grobie Pańskim) o tyle po zachodzie słońca odprawia się uroczystą Liturgie Wigilii Paschalnej. Ta pierwsza Msza Wielkanocna jest szczytem roku liturgicznego. Składa się z liturgii światła z poświeceniem ognia, liturgii słowa, na którą przewiduje się 9 czytań, liturgii chrzcielnej, podczas której wprowadza się nowych członków do Kościoła oraz odnawia się przyrzeczenia chrzcielne, a także liturgii eucharystycznej. Radosne Alleluja oznajmia wiernym, że Chrystus zmartwychwstał!

Zobacz zdjęcia z LIturgii Wigilii Paschalnej

Procesja Mężczyzn 2019

Wielki Piątek

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego - dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się Mszy św. W tym dniu o godzinie 15:00 w naszym kościele została odmówiona koronka do Miłosierdzia Bożego. O 17: 30 mężczyźni zgromadzeni na Rynku przeszli w unikalnej w Procesji Mężczyzn na cmentarz, niosąc figurę Chrystusa upadającego pod krzyżem. Procesji przewodniczył o. Paweł Solecki - gwardian głogóweckiego klasztoru franciszkanów, a Słowo Boże wygłosił o. Sylwester Miecznik, Po procesji w kościele parafialnym odbyła się liturgia Męki Pańskiej, która jest pamiątką zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. W tym dniu nie używa się instrumentów muzycznych, ani dzwonków. Nie ma także pieśni na wejście. Na początku celebrans przez chwilę leży krzyżem przed ołtarzem. Dalej następuje Liturgia Słowa, Bożego. Po niej następuje szczyt liturgii odsłonięcie oraz adoracja krzyża. Zgodnie z tradycją w Wielki Piątek po ukończeniu liturgii Męki Pańskiej przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego i wystawia do adoracji.

Zobacz zdjęcia z LIturgii Męki Pańskiej

Zobacz zdjęcia z Procesji Mężczyn na cmentarz