Aktualności

Ministrancki Turniej Piłki Nożnej

W ubiegła sobotę odbył się turniej ministrantów i lektorów. Nasi najmłodsi sportowcy awansowali do diecezjalnego etapu turnieju ministrantów. Gratulujemy naszym bohaterom! Najlepszym piłkarzem turnieju okazał się Lucjan Barnert. Życzymy powodzenia w kolejnym etapie.

Pielgrzymka do Krzeszowa
U Matki Uśmiechniętej
Uroczystość odpustowa w kościele na cmenatrzu

Eucharystii sprawowanej w intencji zmarłych parafian przewodniczył o. Paweł Gogola, gwardian miejscowych franciszkanów. Parafanie wysłuchali kazania, którego tematem była tajemnica krzyża i ofiary Chrystusa. Po mszy wierni wraz z proboszczem Ryszardem i diakonem Przemysławem przeszli alejkami cmentarza odmawiając modlitwę różańcową. Nasz cmentarz z wymownym kościołem ze sceną ukrzyżowania naszego Pana zawsze wyzwa nas i zaprasza do modlitwy za zbawienie naszych bliskich zmarłych.

Odpust ku czci św. Bartłomieja Ap.

W dniu 29 sierpnia obchodziliśmy uroczystość odpustową ku czci św. Bartłomieja Apostoła. W tym ważnym dniu licznie gromadziliśmy się w naszej świątyni. Słowo Boże głosił ks. prof. Piotr Morciniec. W kazaniu podczas uroczystej sumy odpustowej rekolekcjonista na nowo przybliżył na postać św. Bartłomieja by był dla nas świętym XXI wieku. Nie możemy zachwycać się Jezusem tylko na chwilę, ale musimy mieć jedno marzenie być świętym, zbawionym, mieć niebo otwarte oraz być witanym przez Syna Bożego. Ze względu na złe warunki pogodowe nie odbyła się tradycyjna procesja eucharystyczna. W zamian trwaliśmy na adoracji i modlitwie, a na końcu dziękowaliśmy Bogu w hymnie „Te Deum laudamus". Świętowanie zakończyły uroczyście odśpiewane II nieszpory.

Zobacz zdjęcia z Odpustu

Nowy duszpasterz w naszej parafii

Od 1 września br. Biskup Opolski skierował do naszej parafii diakona Przemysława Kaziszyna. Diakon będzie m.in. posługiwał chorym, prowadził katechezę w parafii i Szkole Podstawowej nr 1 w Głogówku, prowadził grupę ministrancką i głosił kazania. Nowy duszpasterz pochodzi ze Pszowa w Archidiecezji Katowieckiej i jest absolwentem Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, gdzie na Wydziałe Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego obronił w tym roku pracę magisterską.

Kazania rekolekcje 2021

ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec - teolog moralny WTUO w Opolu - Środa Popielcowa - I Dzień - Głogówek, 17.02.2021

ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec - teolog moralny WTUO w Opolu - Czwartek - II Dzień - Głogówek, 18.02.2018

ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec - teolog moralny WTUO w Opolu - Piątek - III Dzień - Głogówek, 19.02.2021

ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec - teolog moralny WTUO w Opolu - Sobota - IV Dzień 09.00- Głogówek, 20.02.2021

ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec - teolog moralny WTUO w Opolu - Sobota - IV Dzień Katecheza dla rodziców - Głogówek, 20.02.2021

ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec - teolog moralny WTUO w Opolu - I Niedziela Wielkiego Postu - V Dzień - Głogówek, 21.02.2021

RPO

RPOOPEFRR m

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku

w ramach Osi priorytetowej V -  Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.3 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałania 5.3.1 - Dziedzictwo kulturowe i kultura

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn. „Remont konserwatorski wieży kościoła parafialnego pw. Świętego Bartłomieja Apostoła oraz zwiększenie dostępności zasobów kulturowych w Głogówku”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

„Remont konserwatorski wieży kościoła parafialnego pw. Świętego Bartłomieja Apostoła oraz zwiększenie dostępności zasobów kulturowych w Głogówku”

Nr Umowy

RPOP.05.03.01-16-0022/19-00

Wartość Projektu

Ogółem  wartość projektu: 515 119,77 PLN, w tym:

wkład Funduszy Europejskich: 300 000,00 PLN.

Okres realizacji

Od 2019 r. – do 2021r.

Cele projektu
i
 planowane efekty

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych i wykorzystanie potencjału endogenicznego obszaru, poprzez rewitalizację obiektu kościoła (wieży) parafialnego pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku.  

Projekt poprzez rewitalizację kościoła będącego zabytkiem, wpłynie na zachowanie dziedzictwa kulturowego, powstrzymując degradację cennego obiektu w warstwie technicznej oraz upowszechniając owo dziedzictwo poprzez nowoczesne narzędzia ICT, systemy multimedialne, rozwiązania dla osób niepełnosprawnych czy poprawę wizualnej atrakcyjności tychże obiektów. Dzięki celom projektu dojdzie do poprawy stanu zachowania zabytków oraz do zapewnienia trwałego zachowania kulturowych wartości. Ponadto projekt przewiduje również działania edukacyjne oraz wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych dzięki czemu zwiększy się dostępność dziedzictwa kulturowego jak również świadomość społeczeństwa. Projekt wpłynie również na rozwój oferty kulturowej regionu

Realizacja Projektu 

Zakres rzeczowy projektu:

Projekt dotyczy remontu zabytkowego kościoła - wieży (roboty budowlane) oraz zadań dodatkowych mających na celu poprawę dostępności zasobów kulturalnych tj. utworzenie strony www, opracowanie aplikacji, zakup kamery do transmisji online, zakup tablicy tyflograficznej, zakup tablicy informacyjno-edukacyjnej, wydruk ulotek, organizacja warsztatów dla dzieci oraz działania takie jak promocja, zarządzanie projektem, przygotowanie SWI oraz nadzór inwestorski.

 

Baza Konkurencyjności

Ogłoszenie nr 2021-18997-38796

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38796

Kazania Misje Święte 2019

o. Augustyn - I Dzień - Głogówek, 05.05.2019

o. Jozue - II Dzień - DZIEŃ MODLITWY ZA OJCZYZNĘ - Głogówek, 06.05.2019

o. Augustyn - II Dzień - DZIEŃ MODLITWY ZA OJCZYZNĘ - Nauka stanowa dla małożonków - Głogówek, 06.05.2019

o. Augustyn - III Dzień- DZIEŃ MODLITWY ZA CHORYCH I CIERPIĄCYCH - Głogówek, 07.05.2019

o. Jozue - III Dzień- DZIEŃ MODLITWY ZA CHORYCH I CIERPIĄCYCH - Nauka stanowa dla małożonków - Głogówek, 07.05.2019

o. Jozue - IV Dzień - DZIEŃ MODLITWY ZA DZIECII MŁODZIEŻ - Głogówek, 08.05.2019

-

o. Augustyn - VI Dzień - DZIEŃ POSTU –DZIEŃ PRZEBŁAGANIA - Głogówek, 10.05.2019

o. Augustyn - VI Dzień - DZIEŃ POSTU –DZIEŃ PRZEBŁAGANIA - Głogówek, 10.05.2019

o. Jozue - VIII Dzień - DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA - Głogówek, 12.05.2019

Kazania rekolekcje 2018

ks. dr Zbigniew Grochowski - biblista UKSW w Waraszwie - Środa Popielcowa - I Dzień - Głogówek, 14.02.2018

0001

ks. dr Zbigniew Grochowski - biblista UKSW w Waraszwie - Czwartek - II Dzień 9.00 - Głogówek, 15.02.2018

0002

ks. dr Zbigniew Grochowski - biblista UKSW w Waraszwie - Czwartek - II Dzień 18.30 - Głogówek, 15.02.2018

0003

ks. dr Zbigniew Grochowski - biblista UKSW w Waraszwie - Piątek - III Dzień 9.00 - Głogówek, 16.02.2018

0004

ks. dr Zbigniew Grochowski - biblista UKSW w Waraszwie - Piątek - III Dzień 18.30 - Głogówek, 16.02.2018

ks. dr Zbigniew Grochowski - biblista UKSW w Waraszwie - Piątek - III Dzień 20.00 Konfernecja dla młodzieży - Głogówek, 16.02.2018

0005

ks. dr Zbigniew Grochowski - biblista UKSW w Waraszwie - Sobota - IV Dzień 9.00 - Głogówek, 17.02.2018

0006

ks. dr Zbigniew Grochowski - biblista UKSW w Waraszwie - Sobota - IV Dzień 18.30 - Głogówek, 17.02.2018

ks. dr Zbigniew Grochowski - biblista UKSW w Waraszwie - Sobota - IV Dzień 19.30 - Konferencja dla rodziców - Głogówek, 17.02.2018

0007

ks. dr Zbigniew Grochowski - biblista UKSW w Waraszwie - I Niedziela Wielkiego Postu - V Dzień 11.30 - Głogówek, 18.02.2018

ks. dr Zbigniew Grochowski - biblista UKSW w Waraszwie - I Niedziela Wielkiego Postu - Gorzkie Żale - V Dzień 15.00 - Głogówek, 18.02.2018

Renowacja