Aktualności

Ministrancki Turniej Piłki Nożnej

W ubiegła sobotę odbył się turniej ministrantów i lektorów. Nasi najmłodsi sportowcy awansowali do diecezjalnego etapu turnieju ministrantów. Gratulujemy naszym bohaterom! Najlepszym piłkarzem turnieju okazał się Lucjan Barnert. Życzymy powodzenia w kolejnym etapie.

Pielgrzymka do Krzeszowa
U Matki Uśmiechniętej
Uroczystość odpustowa w kościele na cmenatrzu

Eucharystii sprawowanej w intencji zmarłych parafian przewodniczył o. Paweł Gogola, gwardian miejscowych franciszkanów. Parafanie wysłuchali kazania, którego tematem była tajemnica krzyża i ofiary Chrystusa. Po mszy wierni wraz z proboszczem Ryszardem i diakonem Przemysławem przeszli alejkami cmentarza odmawiając modlitwę różańcową. Nasz cmentarz z wymownym kościołem ze sceną ukrzyżowania naszego Pana zawsze wyzwa nas i zaprasza do modlitwy za zbawienie naszych bliskich zmarłych.

Odpust ku czci św. Bartłomieja Ap.

W dniu 29 sierpnia obchodziliśmy uroczystość odpustową ku czci św. Bartłomieja Apostoła. W tym ważnym dniu licznie gromadziliśmy się w naszej świątyni. Słowo Boże głosił ks. prof. Piotr Morciniec. W kazaniu podczas uroczystej sumy odpustowej rekolekcjonista na nowo przybliżył na postać św. Bartłomieja by był dla nas świętym XXI wieku. Nie możemy zachwycać się Jezusem tylko na chwilę, ale musimy mieć jedno marzenie być świętym, zbawionym, mieć niebo otwarte oraz być witanym przez Syna Bożego. Ze względu na złe warunki pogodowe nie odbyła się tradycyjna procesja eucharystyczna. W zamian trwaliśmy na adoracji i modlitwie, a na końcu dziękowaliśmy Bogu w hymnie „Te Deum laudamus". Świętowanie zakończyły uroczyście odśpiewane II nieszpory.

Zobacz zdjęcia z Odpustu

Nowy duszpasterz w naszej parafii

Od 1 września br. Biskup Opolski skierował do naszej parafii diakona Przemysława Kaziszyna. Diakon będzie m.in. posługiwał chorym, prowadził katechezę w parafii i Szkole Podstawowej nr 1 w Głogówku, prowadził grupę ministrancką i głosił kazania. Nowy duszpasterz pochodzi ze Pszowa w Archidiecezji Katowieckiej i jest absolwentem Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, gdzie na Wydziałe Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego obronił w tym roku pracę magisterską.

Schola Światło dla młodych

Schola powstała z okazji Światowych Dni Młodzieży, które miały miejsce w lipcu 2016 roku. Jednak wszystkim tak się to spodobało, że śpiewają i grają do dziś! Zespół zaczął się formować na początku 2016 roku. Celem zasadniczym założenia grupy były zbliżające się wówczas coraz większymi krokami Dni w Diecezjach. Naszym zadaniem było wzbogacenie śpiewem i muzyką każdej Schola Liturgii podczas tego ważnego wydarzenia. Opiekunką zespołu została nasza organistka, Julianna Petzuch. "Poprosił mnie o to ksiądz proboszcz. Przyjęłam wyzwanie z wielkim entuzjazmem i radością" – mówi Julianna. –"Wiedziałam, że będzie to dla wszystkich wielka przygoda" – dodała. Początki (jak zawsze) do najłatwiejszych nie należały. Spotykaliśmy się w małej salce obok plebanii. Niektórym brakowało odwagi. Skład Scholi stale się zmieniał: to ktoś odchodził, to ktoś nowy dochodził. Ostatecznie udało się nam stworzyć grupę około 20 osób, z przewagą dziewczyn. Członkowie to młodzież od szkoły podstawowej aż po studentów. Po raz pierwszy wystąpiliśmy jeszcze pod starą nazwą „Schola Światowych Dni Młodzieży” podczas Liturgii Paschalnej w Wielką Sobotę. Po Wielkanocy dołączyło do nas jeszcze kilka chętnych osób. W większości młodzież nie uczyła się wcześniej śpiewu, jednak kilka prób wystarczyło, aby miało to jakiś ładny wydźwięk. Do grupy śpiewającej dołączyły także osoby grające na instrumentach takich, jak skrzypce, gitary czy pianino. Kiedy zakończyły się centralne wydarzenia w Krakowie, do Głogówka powrócili jeszcze na kilka dni Panamczycy. Wtedy też przypadał I czwartek miesiąca. Ksiądz proboszcz zaproponował nam, abyśmy ubogacili naszym śpiewem Adorację w intencji powołań. I tak już pozostało. Odtąd w każdy I czwartek gromadzimy się, aby wspólnie wielbić Boga w Najświętszym Sakramencie. Oprócz tego śpiewamy na czuwaniach młodzieżowych w kościele parafialnym, organizujemy koncerty, dostajemy zaproszenia na urodziny, śluby,czy wspólny wyjazd do Wiednia. Na początku września przyjęliśmy nazwę „Światło dla Młodych” z trzech powodów: nie mogliśmy w nieskończoność nazywać się Scholą Światowych Dni Młodzieży, gdyż wydarzenie to dawno się już skończyło, chcieliśmy, aby pozostał jakiś ślad po tym wydarzeniu, dlatego dopasowaliśmy nazwę tak, aby skrót pierwszych liter „ŚdM” pozostał, ale przede wszystkim naszym wspólnym działaniem chcemy być takim światłem dla naszych rówieśników. "Mam nadzieję, że zespół będzie rozkwitał w coraz piękniejsze dźwięki" – mówi Julianna – "to wszystko na chwałę Pana!" – dodaje. Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych, którzy chcą dołączyć do naszej Scholi, aby nie bali się, ani nie wstydzili, nasze drzwi pozostają otwarte dla każdego, kto tylko ma ochotę śpiewać i wielbić Pana! Szczególne zaproszenie kierujemy do chłopaków, ponieważ jest nas tylko czterech, ale oczywiście dziewczęta są również bardzo mile widziane.
Jan Szwingel

Wspólnota Różańca Rodzinnego

Wspólnota Różańca Rodzinnego istnieje w Głogówku od lutego 1997 r. Członkowie wspólnoty modlą się w swoich rodzinach codziennie odmawiając jedną część różańca w takich samych intencjach, które są zmieniane co miesiąc. Spotykają się razem każdego 25 dnia miesiąca. Wieczór ten obejmuje modlitwę różańcową w kościele za małżeństwa i rodziny, Mszę św. sprawowaną w tej intencji. Spotkanie formacyjne odbywa się w salce również raz w miesiącu, ale w innym terminie.

Wspólnota pragnie wprowadzać w życie orędzia Matki Bożej z Medjugorje, szuka silniejszej więzi z Bogiem w sakramentach świętych. Większą uwagę przywiązuje do modlitwy i troski o budowanie relacji małżeńskich i rodzinnych, o to, by dawać w parafii świadectwo życia chrześcijańskiego.

To grupa, która chce obudzić ducha modlitwy w rodzinie i modlić się za rodziny.

Katecheza dla dorosłych

Formacja uczniów Chrystusa nie kończy się wraz z ukończeniem szkoły. Każdy człowiek powinien nieustannie odczuwać w swoim sercu głód Boga i niedosyt Jego poznania. Sobór Watykański II tak wielki nacisk położył na zaangażowanie laikatu. Mają oni swoje miejsce w parafii podczas sprawowania liturgii i w innych formach duszpasterstwa.
Naprzeciw takim oczekiwaniom wychodzi właśnie katecheza dla dorosłych. Cotygodniowe spotkania mają na celu zaktywizowanie ludzi świeckich. Jest to czas na katechezę, wyjaśnienie pewnych problemów wiary, naukę nowych pieśni liturgicznych a także na zastanowienie się nad niedzielną Ewangelią (jako przygotowanie do kolejnego Dnia Pańskiego).
Spotkania katechetyczne odbywają się w każdą środę (z wyjątkiem wakacji) po wieczornej Mszy św. Prowadzi ks wikariusz.

Renowacja