Aktualności

Wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza się powiększyła
Przyjęcie nowych ministrantek i ministrantów do wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza miało miejsce 9 czerwca 2024 roku na Mszy Świętej o godzinie 16:00. Podejmującym służbę przy ołtarzu życzymy błogosławieństwa Bożego oraz nieustannej gorliwości.

 
Piesza pielgrzymka na Górę św Anny
Warsztaty muzyczno-liturgiczne w Głogówku

Drugi raz w naszej parafii odbywają się warsztaty liturgiczno-muzyczne. Inicjatorem i szefem przedsięwzięcia jest nasz wikariusz ks. Mateusz Mandalka. W trzydniowych zmaganiach bierze udział osiemdziesięciu uczestników pod okiem specjalistów w dziecinie muzyki chóralnej. Na zakończenie w niedzielę o godz. 16.00 wspólna msza pod przewodnictwem bpa Rudolfa Pierskały oraz koncert muzyki paschalnej .

Wielkanoc 2024

Po uroczyście przeżytym Triduum Paschalnym,  przy udziale Chóru Parafialnego Loreto i Chóru Młodzieżowego Światło dla Młodych, przy dźwiękach orkiestry parafialnej wyszliśmy w poranek wielkanocny o godz. 6.00 na zewnątrz świątyni, by podczas procesji rezurekcyjnej oznajmić światu, że Pan Nasz Jezus Chrystus zmartwychwstał i my jesteśmy tego świadkami. Procesji przewodniczył ks. prob. Ryszard Kinder, a homilie wygłosił ks. dr Joachim Kobienia, sekretarz biskupa opolskiego.

Wielkopiątkowa Procesja Mężczyzn

To już blisko cztery wieki tradycji. Także w tym roku przy sprzyjającej, ciepłej pogodzie, w Wielki Piątek o godz. 17.30 zebrały się rzesze mężczyzn począwszy od chłopców, a skończywszy na seniorach. To właśnie zwykle obok siebie w czasie tej procesji idzie wnuk, syn, ojciec i dziadek. Nieraz podczas kazania zatrzymują się przy grobie tego ostatniego. Procesji przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prof. Paweł Brudek, wykładowca psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W tym czasie kobiety uczestniczyły w kościele parafialnym w drodze krzyżowej. Po procesji o 18.30 wspólnie celebrowaliśmy Liturgię Męki Pańskiej.

Triduum Paschalne

To już drugi rok w parafii powiększonej o wiernych z Rzepiec i Nowego Dworu gromadzących się przy kościele filialnym. W Wielki Czwartek wspólnie przy jednym Stole Eucharystycznym zebraliśmy się w Wieczerniku Parafialnym o godz. 18.30. W Wielki Piątek Liturgia Męki Pańskiej w kościele w Rzepcu była o godz. 17.30 a w kościele parafialnym o godz. 18.30. Święcenie pokarmów było w ZOLu, w kapliczkach w Głogówku i Nowych Kotkowicach, w kościele w Rzepcach oraz kosciele parafialnym od 10.00 do 16.00 co pół godziny.
W Wielką Sobotę Wigilia Paschalna z poświęceniem źródła chrzcielnego została zaplanowana po zmroku na godz. 20.00, zaś w kościele filialnym o godz. 22.30 zakończona procesją rezurekcyjną.  

Schola Światło dla młodych

Schola powstała z okazji Światowych Dni Młodzieży, które miały miejsce w lipcu 2016 roku. Jednak wszystkim tak się to spodobało, że śpiewają i grają do dziś! Zespół zaczął się formować na początku 2016 roku. Celem zasadniczym założenia grupy były zbliżające się wówczas coraz większymi krokami Dni w Diecezjach. Naszym zadaniem było wzbogacenie śpiewem i muzyką każdej Schola Liturgii podczas tego ważnego wydarzenia. Opiekunką zespołu została nasza organistka, Julianna Petzuch. "Poprosił mnie o to ksiądz proboszcz. Przyjęłam wyzwanie z wielkim entuzjazmem i radością" – mówi Julianna. –"Wiedziałam, że będzie to dla wszystkich wielka przygoda" – dodała. Początki (jak zawsze) do najłatwiejszych nie należały. Spotykaliśmy się w małej salce obok plebanii. Niektórym brakowało odwagi. Skład Scholi stale się zmieniał: to ktoś odchodził, to ktoś nowy dochodził. Ostatecznie udało się nam stworzyć grupę około 20 osób, z przewagą dziewczyn. Członkowie to młodzież od szkoły podstawowej aż po studentów. Po raz pierwszy wystąpiliśmy jeszcze pod starą nazwą „Schola Światowych Dni Młodzieży” podczas Liturgii Paschalnej w Wielką Sobotę. Po Wielkanocy dołączyło do nas jeszcze kilka chętnych osób. W większości młodzież nie uczyła się wcześniej śpiewu, jednak kilka prób wystarczyło, aby miało to jakiś ładny wydźwięk. Do grupy śpiewającej dołączyły także osoby grające na instrumentach takich, jak skrzypce, gitary czy pianino. Kiedy zakończyły się centralne wydarzenia w Krakowie, do Głogówka powrócili jeszcze na kilka dni Panamczycy. Wtedy też przypadał I czwartek miesiąca. Ksiądz proboszcz zaproponował nam, abyśmy ubogacili naszym śpiewem Adorację w intencji powołań. I tak już pozostało. Odtąd w każdy I czwartek gromadzimy się, aby wspólnie wielbić Boga w Najświętszym Sakramencie. Oprócz tego śpiewamy na czuwaniach młodzieżowych w kościele parafialnym, organizujemy koncerty, dostajemy zaproszenia na urodziny, śluby,czy wspólny wyjazd do Wiednia. Na początku września przyjęliśmy nazwę „Światło dla Młodych” z trzech powodów: nie mogliśmy w nieskończoność nazywać się Scholą Światowych Dni Młodzieży, gdyż wydarzenie to dawno się już skończyło, chcieliśmy, aby pozostał jakiś ślad po tym wydarzeniu, dlatego dopasowaliśmy nazwę tak, aby skrót pierwszych liter „ŚdM” pozostał, ale przede wszystkim naszym wspólnym działaniem chcemy być takim światłem dla naszych rówieśników. "Mam nadzieję, że zespół będzie rozkwitał w coraz piękniejsze dźwięki" – mówi Julianna – "to wszystko na chwałę Pana!" – dodaje. Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych, którzy chcą dołączyć do naszej Scholi, aby nie bali się, ani nie wstydzili, nasze drzwi pozostają otwarte dla każdego, kto tylko ma ochotę śpiewać i wielbić Pana! Szczególne zaproszenie kierujemy do chłopaków, ponieważ jest nas tylko czterech, ale oczywiście dziewczęta są również bardzo mile widziane.
Jan Szwingel

Wspólnota Różańca Rodzinnego

Wspólnota Różańca Rodzinnego istnieje w Głogówku od lutego 1997 r. Członkowie wspólnoty modlą się w swoich rodzinach codziennie odmawiając jedną część różańca w takich samych intencjach, które są zmieniane co miesiąc. Spotykają się razem każdego 25 dnia miesiąca. Wieczór ten obejmuje modlitwę różańcową w kościele za małżeństwa i rodziny, Mszę św. sprawowaną w tej intencji. Spotkanie formacyjne odbywa się w salce również raz w miesiącu, ale w innym terminie.

Wspólnota pragnie wprowadzać w życie orędzia Matki Bożej z Medjugorje, szuka silniejszej więzi z Bogiem w sakramentach świętych. Większą uwagę przywiązuje do modlitwy i troski o budowanie relacji małżeńskich i rodzinnych, o to, by dawać w parafii świadectwo życia chrześcijańskiego.

To grupa, która chce obudzić ducha modlitwy w rodzinie i modlić się za rodziny.

Katecheza dla dorosłych

Formacja uczniów Chrystusa nie kończy się wraz z ukończeniem szkoły. Każdy człowiek powinien nieustannie odczuwać w swoim sercu głód Boga i niedosyt Jego poznania. Sobór Watykański II tak wielki nacisk położył na zaangażowanie laikatu. Mają oni swoje miejsce w parafii podczas sprawowania liturgii i w innych formach duszpasterstwa.
Naprzeciw takim oczekiwaniom wychodzi właśnie katecheza dla dorosłych. Cotygodniowe spotkania mają na celu zaktywizowanie ludzi świeckich. Jest to czas na katechezę, wyjaśnienie pewnych problemów wiary, naukę nowych pieśni liturgicznych a także na zastanowienie się nad niedzielną Ewangelią (jako przygotowanie do kolejnego Dnia Pańskiego).
Spotkania katechetyczne odbywają się w każdą środę (z wyjątkiem wakacji) po wieczornej Mszy św. Prowadzi ks wikariusz.

Renowacja

Złóż ofiarę i wspieraj Parafię

Dotacja na rzecz
Proszę wybrać kwotę dotacji

Regulamin

Regulamin
9-2