Aktualności

Wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza się powiększyła
Przyjęcie nowych ministrantek i ministrantów do wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza miało miejsce 9 czerwca 2024 roku na Mszy Świętej o godzinie 16:00. Podejmującym służbę przy ołtarzu życzymy błogosławieństwa Bożego oraz nieustannej gorliwości.

 
Piesza pielgrzymka na Górę św Anny
Warsztaty muzyczno-liturgiczne w Głogówku

Drugi raz w naszej parafii odbywają się warsztaty liturgiczno-muzyczne. Inicjatorem i szefem przedsięwzięcia jest nasz wikariusz ks. Mateusz Mandalka. W trzydniowych zmaganiach bierze udział osiemdziesięciu uczestników pod okiem specjalistów w dziecinie muzyki chóralnej. Na zakończenie w niedzielę o godz. 16.00 wspólna msza pod przewodnictwem bpa Rudolfa Pierskały oraz koncert muzyki paschalnej .

Wielkanoc 2024

Po uroczyście przeżytym Triduum Paschalnym,  przy udziale Chóru Parafialnego Loreto i Chóru Młodzieżowego Światło dla Młodych, przy dźwiękach orkiestry parafialnej wyszliśmy w poranek wielkanocny o godz. 6.00 na zewnątrz świątyni, by podczas procesji rezurekcyjnej oznajmić światu, że Pan Nasz Jezus Chrystus zmartwychwstał i my jesteśmy tego świadkami. Procesji przewodniczył ks. prob. Ryszard Kinder, a homilie wygłosił ks. dr Joachim Kobienia, sekretarz biskupa opolskiego.

Wielkopiątkowa Procesja Mężczyzn

To już blisko cztery wieki tradycji. Także w tym roku przy sprzyjającej, ciepłej pogodzie, w Wielki Piątek o godz. 17.30 zebrały się rzesze mężczyzn począwszy od chłopców, a skończywszy na seniorach. To właśnie zwykle obok siebie w czasie tej procesji idzie wnuk, syn, ojciec i dziadek. Nieraz podczas kazania zatrzymują się przy grobie tego ostatniego. Procesji przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prof. Paweł Brudek, wykładowca psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W tym czasie kobiety uczestniczyły w kościele parafialnym w drodze krzyżowej. Po procesji o 18.30 wspólnie celebrowaliśmy Liturgię Męki Pańskiej.

Triduum Paschalne

To już drugi rok w parafii powiększonej o wiernych z Rzepiec i Nowego Dworu gromadzących się przy kościele filialnym. W Wielki Czwartek wspólnie przy jednym Stole Eucharystycznym zebraliśmy się w Wieczerniku Parafialnym o godz. 18.30. W Wielki Piątek Liturgia Męki Pańskiej w kościele w Rzepcu była o godz. 17.30 a w kościele parafialnym o godz. 18.30. Święcenie pokarmów było w ZOLu, w kapliczkach w Głogówku i Nowych Kotkowicach, w kościele w Rzepcach oraz kosciele parafialnym od 10.00 do 16.00 co pół godziny.
W Wielką Sobotę Wigilia Paschalna z poświęceniem źródła chrzcielnego została zaplanowana po zmroku na godz. 20.00, zaś w kościele filialnym o godz. 22.30 zakończona procesją rezurekcyjną.  

Sakrament Małożeństwa

Każde małżeństwo zawarte jako trwała wspólnota życia mężczyzny i kobiety posiada swoją godność i jest z natury dobre, bo jest ustanowione przez Stwórcę nieba i ziemi.

Związek małżeński dwojga ochrzczonych i bierzmowanych jest święty, bo jest sakramentem, znakiem świętym i obrazem związku, jaki istnieje między Chrystusem, a wspólnotą wierzących w Kościele.

Małżeństwo jest świętą rzeczywistością również w odniesieniu do celu ostatecznego. Od chwili ślubu dwoje ludzi wędruje wspólną drogą, poprzez wspólne zamieszkanie, dążenie do osiągnięcia godnego poziomu życia materialnego i kulturalnego, a poprzez to, do wzajemnego uświęcenia. Sakrament małżeństwa daje małżonkom zdolność i stałą gotowość do wszelkich poświęceń i ofiar.

Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest najcenniejszym darem małżeństwa.

Chrześcijańskim dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany "Kościołem domowym", wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

ZGŁOSZENIE ŚLUBU
Narzeczeni powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu i przedstawić następujące dokumenty:

 • metrykę chrztu nie starszą niż 3 miesięce, w której odnotowany będzie Sakrament Bierzmowania,
 • dowód osobisty,
 • indeks nauki religii lub ewentualnie dyplom ukończenia nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (osoby, które nie ukończyły katechizacji mogą zaległości uzupełnić np. na katechezie dla dorosłych) ,
 • jeśli nie planujecie osobnego ślubu cywilnego i ma to być tzw. „ślub konkordatowy”, to należy przedstawić wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego „Zaświadczenie” o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. (Uwaga! Zaświadczenie to jest ważne tylko 90 dni).
 • sprawy przedślubne załatwia się w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego.


SAKRAMENT POKUTY
W czasie bezpośredniego przygotowania do małżeństwa narzeczeni mają dwukrotnie, mniej więcej w odstępie jednego miesiąca, przystąpić do spowiedzi. Gdy spisują protokół przedślubny otrzymują odpowiednią kartkę, którą kapłan po spowiedzi podpisuje. Sakrament małżeństwa jest ważnym życiowym krokiem, stąd jedną z wspomnianych spowiedzi można potraktować jako spowiedź z całego życia.

Także gości weselnych, szczególnie rodziców, chrzestnych, rodzeństwo i świadków, należy zachęcić do spowiedzi i przyjęcia Komunii świętej podczas uroczystości weselnej.

Okazja do spowiedzi w Kościele Parafialnym w Głogówku w dni powszednie pół godziny przed ranną i wieczorną Eucharystią, a w niedziele 15 min. przed i na początku Eucharystii

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
Narzeczeni przygotowując się do ślubu zobowiązani są do uczestniczenia w katechezie przedmałżeńskiej organizowanej w następujących terminach:

 • W Parafii Głogówek w soboty o godz. 16.00 przez cztery tygodnie (oraz dodatkowo trzy spotkania w Poradni Rodzinnej):
  Od pierwszej soboty marca
  Od pierwszej soboty października
 • Drugą formą są ”Wieczory dla zakochanych” w formie weekendowej organizowane w ostatni weekend maja. Spotkania trwają około 20 godzin i zawierają już zajęcia poradni rodzinnej. Informacje o terminach i zapisy pod numerem telefonu 77 406 92 05
  Zobacz stronę spotkań dla zakochanych
 • Ponadto w Opolu przy Katedrze odbywają się nauki w każdy czwartek o godz. 19.00. Można rozpocząć w dowolny czwartek i kontynuować kurs przez kolejne tygodnie (+ 3 spotkania w poradni). tel. 77 44 12 799
 • Spotkania w małych grupach w ośrodku DA Resurexit w poniedziałki (około 30 godzin). Zgłoszenia 77 44 12 810
 • Weekend w Raciborzu Miedoni. tel. 77 44 697 28.


Na spotkania w poradni należy umówić się przynajmniej dwa miesiące wcześniej!

W DZIEŃ ŚLUBU
W wyznaczonym dniu narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się na 10 minut przed ślubem w zakrystii, aby złożyć podpisy i dopełnić pozostałych formalności. Przynoszą:

 • ślubne obrączki (świece)
 • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (jeżeli były wygaszane w innej parafii).
 • kartki z potwierdzeniem spowiedzi i nauk przedślubnych (także trzech spotkań w Poradni Życia Rodzinnego)
 • świadkowie ślubu (pełnoletni) mają legitymować się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości.


OBRZĘD SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
Po kazaniu kapłan zwraca się trzykrotnie do narzeczonych z pytaniami, na które równocześnie odpowiadają: chcemy. Po pieśni do Ducha Świętego powtarzają za kapłanem (najpierw narzeczony, a następie narzeczona) następujące słowa przysięgi małżeńskiej:
Ja, (imię własne), * biorę Ciebie, (imię współmałżonka), za żonę (męża) * i ślubuję Ci * miłość, * wierność * i uczciwość małżeńską * oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. * Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, * w Trójcy Jedyny, * i wszyscy święci.

Obrzęd kończy poświęcenie ślubnych obrączek i wzajemne ich nałożenie. Wtedy nowożeńcy wypowiadają kolejno za kapłanem te słowa:

Żono (mężu), przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WSKAZANIA ORGANIZACYJNE
Oprawę muzyczną należy uzgodnić z organistą Julianną Petzuch, tel. 880 807 894 lub Marcinem Imiołkiem, tel. 693 352 421

Świątyni nie wolno ozdabiać samowolnie (tym bardziej sztucznymi kwiatami i innymi ozdobami). Wszelkie sprawy związane z wystrojem należy ustalać z siostrą zakrystianką (pl. Kościelny 8) tel. 77 437 31 14.

Wykonywaniem zdjęć i filmów według obowiązujących przepisów kościelnych może zająć się, po uzgodnieniu z kapłanem sprawującym liturgię, tylko osoba odpowiednio przygotowana, uprawniona, odpowiednio ubrana i umiejąca godnie zachować się w świątyni; nie może bowiem zakłócać przebiegu religijnego obrzędu, który jest najważniejszy. Zabrania się używania do tych czynności sztucznego (dodatkowego) światła.

Przyjęcie organizowane w domu czy lokalu winno przynosić biesiadnikom radość i wesele, jednak dalekie być od pijaństwa.

KILKA MAŁŻEŃSKICH RAD
Małżeństwo jest jak puste pudełko. Jeżeli ma nie być puste, musisz wkładać więcej niż wyjmujesz

Nigdy nie odchodź w połowie sprzeczki z żoną.

Zarezerwuj jeden wieczór w tygodniu dla siebie i współmałżonka.

Popieraj swoją żonę (męża). Bądź jej najlepszym przyjacielem i największym fanem.

Nigdy nie lekceważ potęgi przebaczania.

Zadzwoń, jeśli masz się spóźnić.

Pozwól swoim dzieciom posłuchać, kiedy mówisz o nich dobrze.

Nie dyskutuj o problemach rodzinnych w pracy.

Przynajmniej raz dziennie powiedz swojej żonie, jaka jest wspaniała i że ją kochasz.

Dobry mąż powinien być głuchy, a żona ślepa.

Co roku obchodźcie waszą rocznicę ślubu.

Módlcie się razem.

SŁOWO BOŻE NA ŚLUB

Czytania ze Starego Testamentu:


Czytania z Nowego Testamentu:

Psalmy:

Ewangelie:

Modlitwa wiernych:

Poradnia rodzinna

Miejsce:         budynek CARITAS, Aleja Lipowa 6A, Głogówek,              tel. 778879271

Dyżury:          Urszula Donath          poniedziałek godz. 17.00-19.00      tel. 607323601

                       Kornelia Wdowiak     środa godz. 17.00- 19.00                 tel. 515309348

                       Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie.

Cele poradni:

 • • Konsultacje w ramach przygotowania narzeczonych do małżeństwa.
 • • Szerzenie wartości chrześcijańskich.
 • • Porady w sprawach małżeńskich i rodzinnych. W trudnych przypadkach kontakt z poradniami specjalistycznymi.
 • • Nauka i konsultacje w zakresie Naturalnego Planowania Rodziny (metoda objawowo– termiczna podwójnego sprawdzenia, tzw. metoda angielska).

Metoda objawowo- termiczna podwójnego sprawdzenia dedykowana jest dla tych kobiet, które na podstawie objawów dostępnych w samoobserwacji chcą nauczyć się rozpoznawania i wyznaczania faz płodności i niepłodności w cyklu miesiączkowym. Pomaga kształtować postawę wspierającą życie i rodzinę, uczy odpowiedzialnego rodzicielstwa, daje możliwość życia w zgodzie z naturą i własnym sumieniem.

Kursy dla narzeczonych

Narzeczeni przygotowując się do ślubu zobowiązani są do uczestniczenia w katechezie przedmałżeńskiej organizowanej w następujących terminach:

 • W Parafii Głogówek w soboty o godz. 18.00 przez cztery tygodnie (oraz dodatkowo trzy spotkania w Poradni Rodzinnej):
  Od pierwszej soboty marca
  Od pierwszej soboty października
 • Drugą formą są ”Wieczory dla zakochanych” w formie weekendowej organizowane w ostatni weekend maja. Spotkania trwają około 20 godzin i zawierają już zajęcia poradni rodzinnej. Informacje o terminach i zapisy pod numerem telefonu 77 406 92 05. Kurs rozpoczyna się o godz. 17.00 w piątek.
  Zobacz stronę spotkań dla zakochanych
 • Ponadto w Opolu przy Katedrze odbywają się nauki w każdy czwartek o godz. 19.00. Można rozpocząć w dowolny czwartek i kontynuować kurs przez kolejne tygodnie (+ 3 spotkania w poradni). tel. 77 44 12 799
 • Spotkania w małych grupach w ośrodku DA Resurexit w poniedziałki (około 30 godzin). Zgłoszenia 77 44 12 810
 • Weekend w Raciborzu Miedoni. tel. 32 415 13 86 ddf@miedonia.pl

Renowacja

Złóż ofiarę i wspieraj Parafię

Dotacja na rzecz
Proszę wybrać kwotę dotacji

Regulamin

Regulamin
9-2